ไม่มีหมวดหมู่

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้น และห้อง ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 215

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 315

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 517

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 617

**สามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร 

โดยสแกน QR Code ด้านล่างของแบบฟอร์มชำระเงิน**

**สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ.2564**

***ข้อควรระวัง *** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ให้กดปุ่มดาวน์โหลด แล้วเลื่อนหาชื่อของนักเรียน เพื่อชำระเงินเป็นชื่อของตนเอง หากสแกนจ่ายไม่ใช่ชื่อของนักเรียน จะเป็นการจ่ายเงินในนามของบุคคลอื่น

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

1.นำส่งหลักฐานการจ่าย…(ภาพสลิปหลักฐานการจ่ายหรือใบนำฝากจ่าย)..ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

2.โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักเรียน

*** จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา***

3. นักเรียน / ผู้ปกครอง ส่งหลักฐาน ภาพใบเสร็จการชำระเงิน หรือ ภาพสลิป ยืนยันการชำระเงิน ที่ Line OpenChat >> ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา … โดยสามารถ Scan QR Code ในการเข้ากลุ่ม พร้อมตั้งชื่อของตนเอง ตามด้วยระดับชั้น

ตัวอย่าง …..”กิตติวัฒน์ – 315″ ….

หลังจากนั้นสามารถส่งไฟล์ภาพสลิปการชำระเงินได้

**เมื่อมีการตรวจสอบการชำระเงินผ่านระบบ..PAY-IN..เรียบร้อยแล้ว…..จะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้งทาง Line OpenChat ฝ่ายบริหารงบประมาณ ต่อไป**

**สลิปปลอมมีโทษอาญา การปลอมแปลงเอกสาร …. หากเกิดเป็นคดีความแล้ว แม้คืนเงิน คดีก็ไม่สามารถยอมความได้ จะมีโทษตาม ปอ. ม.264 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีอายุความ 10 ปี**