ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้น และห้อง ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 115

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 215

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 315

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 417

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 517

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 616

***ข้อควรระวัง *** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ให้กดปุ่มดาวน์โหลด แล้วเลื่อนหาชื่อของนักเรียน เพื่อชำระเงินเป็นชื่อของตนเอง หากสแกนจ่ายไม่ใช่ชื่อของนักเรียน จะเป็นการจ่ายเงินในนามของบุคคลอื่น

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

1.นำส่งหลักฐานการจ่าย (ภาพสลิปหลักฐานการจ่ายหรือใบนำฝากจ่าย) ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

2.โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักเรียน *** จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา***

3. นักเรียน / ผู้ปกครอง ส่งหลักฐาน ภาพใบเสร็จการชำระเงิน หรือ ภาพสลิป ยืนยันการชำระเงิน ที่ link >>>> http://gg.gg/payincha2-63

***โดยจะต้อง Log In เข้าระบบด้วย Email ของ Gmail ทุกครั้ง***