ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

การรับวัคซีน pfizer ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

 

Download ===>> เอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง และใบคัดกรองนักเรียน

Download (สำรอง) ==> เอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง และใบคัดกรองนักเรียน

คลิกส่งสำเนาเอกสาร >>> แบบฟอร์มการส่งเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง และใบคัดกรอง ในการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน