ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565
คลิก >> https://drive.google.com/file/d/1xncQhD32pmgXBESoJWFOBDLgTInZA5dM/view?usp=sharing