ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2565

คลิก >>> https://drive.google.com/file/d/1FSS_7Jh6_POGgh0yBiZMJ2X8vgKu2NIl/view?usp=drivesdk