ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,000 บาท  ทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนแรก  เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจะให้ค่าจ้างไม่เกิน  8,200 บาท และค่าครองชีพ 400 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  จ.ปทุมธานี  วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน-63

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก