ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-แม่บ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก