ไม่มีหมวดหมู่

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

*** ให้ผู้ปกครอง Download ไฟล์เอกสาร โดยเลือกได้ทั้งรูปแบบไฟล์เอกสาร word หรือ PDF ตามความสะดวก และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมส่งใน “แบบฟอร์มแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564” โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี การเยี่ยมบ้านในแบบบันทึก ***

ไฟล์ (File) รูปแบบไฟล์
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน.doc Word (.docx) (สามารถกรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ smartphone และแนบไฟล์ส่งในแบบฟอร์มได้)
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน.pdf PDF (.pdf) (สามารถกรอกข้อมูล โดยการปริ้นท์แล้วเขียนข้อมูล และถ่ายภาพส่งได้)

การส่งเอกสารแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

*** การเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม จะต้องกรอก Email เข้าไปทุกครั้ง ***

===แบบฟอร์มการส่งแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564===