ไม่มีหมวดหมู่

แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ใช้พื้นที่เรียนร่วมในพื้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ใช้อาคารเรียนสิรินธร 4 ชั้น 4 เป็นพื้นที่ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ที่อยู่ 2/617 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120