ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ค่ายจับฉ่ายคอมฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ค่ายจับฉ่ายคอมฯ ครั้งที่ 10
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รายชื่อผ่านการคัดเลือก
แชร์ให้เพื่อน