ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถานที่สอบคัดเลือก
ณ สำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคารสิรินธร 4 ชั้น 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้าย
แชร์ให้เพื่อน