ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงละครเวทีวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เชิญชมการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.10-15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส อาคารสิรินธร 2 ชั้น 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 315 เรื่อง Beauty and the Best

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 316 เรื่อง FROZEN

แชร์ให้เพื่อน