ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นม.1

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เดินทางทัศนศึกษา ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ได้แก่ พระราชวังโบราณ, วัดราชบูรณะ, วัดภูเขาทอง และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไท ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แชร์ให้เพื่อน