ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นม.4

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชื่องานบูรณาการชิ้นงานนักเรียน “STEM OF DREAMWORLD” ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี

แชร์ให้เพื่อน