ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 : นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พร้อมด้วย นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ “The English play activities of the M.3 students” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 3 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส อาคารสิรินธร 2 ชั้น 4

แชร์ให้เพื่อน