ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561” โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าร่วมการทดลอง sci show, การตรวจสอบ DNA, Bingo ตารางธาตุ, นักสืบ ค้นหาความจริง ฯลฯ ณ อาคารสิรินธร 4 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แชร์ให้เพื่อน