ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคารสิรินธร 4 ชั้น 4 ห้อง 4401 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก

แชร์ให้เพื่อน