ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนรายชื่อบัญชีสำรองในลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียน

วันที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 9.00 – 16.00 น. มอบตัวนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง-ม.1-ปี2562
แชร์ให้เพื่อน