ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท โรงเรียนเดิม รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท โรงเรียนเดิม

ให้นักเรียนรายชื่อบัญชีสำรองในลำดับที่ 10 มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียนวันที่

10 เมษายน 2562เวลา 9.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัว /มอบตัว

รายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง-ม.4-ปี2562-รอบสอง

 

แชร์ให้เพื่อน