ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ให้นักเรียนรายชื่อบัญชีสำรองในลำดับที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียน

วันที่ 22 เมษายน 2562เวลา 8.00 น. มอบตัวนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง-ม.1-ปี2562-รอบ2
แชร์ให้เพื่อน