ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ให้นักเรียนรายชื่อบัญชีสำรองในลำดับที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียน

วันที่ 23 เมษายน 2562เวลา 8.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง-ม.1-ปี2562-รอบ3
แชร์ให้เพื่อน