ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)

ให้นักเรียนรายชื่อบัญชีสำรองในลำดับที่ 5-6 และ 8-10 มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง-ม.1-ปี2562-รอบ4
แชร์ให้เพื่อน