ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 บัญชีสำรอง

ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน-ชั้นม.1-ปีการศึกษา2562-บัญชีสำรอง
แชร์ให้เพื่อน