ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม

ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน-ชั้นม.4-ปี2562-ประเภท-นักเรียนโรงเรียนเดิม
แชร์ให้เพื่อน