ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนที่รับ ประเภทห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน เป็นประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน

กำหนดวันและเวลา การรับนักเรียน

รับสมัคร วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-15.00 น.

ประเมินความรู้ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.

รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น.

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก<<<<<<

ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปี-2563
แชร์ให้เพื่อน