ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนที่รับ      ประเภทห้องเรียนปกติจำนวน 45 คน

– ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 20 คน

– ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 20 คน

– ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 5 คน

กำหนดวันและเวลา การรับนักเรียน

รับสมัคร วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส อาคารสิรินธร 2 ชั้น 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สอบ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน