ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคารสิรินธร 4 ชั้น 4 ห้อง 4401

กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สอบข้อเขียน และ ทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก-ธุรการโรงเรียน

รายละเอียดประกาศ คลิก

แชร์ให้เพื่อน