ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้ผ่านการคัดเลือก-ธุรการโรงเรียน

รายละเอียดประกาศ คลิก

แชร์ให้เพื่อน