ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนจำนวน ๔๕ คน ตามบัญชีดังแนบ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีดังแนบทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.                    ลงทะเบียนรายงานตัว/รับเอกสาร

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.                    ประชุมชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                    มอบตัวนักเรียน

 

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกสอบเข้า ม.4 ปี2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน