ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ)

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ) ในวันที่  6  มิถุนายน  2563 นั้น โรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 14 คน ตามบัญชีดังแนบ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีดังแนบทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

วันที่  12  มิถุนายน  2563

เวลา  08.00 – 09.00 น.                    ลงทะเบียนรายงานตัว/รับเอกสาร

เวลา  09.00 – 09.30 น.                    ประชุมชี้แจงขั้นตอนการมอบตัว

เวลา  09.30 – 16.30 น.                    มอบตัวนักเรียน

 

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศผลสอบ-ม.1-นอกเขตพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน