ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา

เรื่อง  ผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รอบสอง   ปีการศึกษา  2563

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รอบสอง ในระหว่างวันที่  11 – 14  มิถุนายน  2563 นั้น  โรงเรียนจึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนจำนวน  11  คน ตามบัญชีดังแนบ

 

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีดังแนบทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

 

วันที่  16  มิถุนายน  2563

เวลา  09.00 – 09.30 น.                    ลงทะเบียนรายงานตัว/รับเอกสาร

เวลา  09.30 – 12.00 น.                    มอบตัวนักเรียน
ประกาศผล ม.1 รอบ2 ปี2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน