ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง  ประจำปีการ

ศึกษา  2563

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  ได้ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท นักเรียน ม.3 เดิม  จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น และรับรายงานตัวและมอบตัว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 มีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 7 คน โรงเรียนจึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง จำนวน  7  คน ตามบัญชีดังแนบ

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีดังแนบทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

 

วันที่  16  มิถุนายน  2563

เวลา  09.00 – 09.30 น.                    ลงทะเบียนรายงานตัว/รับเอกสาร

เวลา  09.30 – 12.00 น.                    มอบตัวนักเรียน

 

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศผล ม.4 รอบ2 ปี2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน