ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอก เคมี  จำนวน 1 อัตรา

วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคารสิรินธร 4 ชั้น 4 ห้อง 4401 ระหว่างวันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัครครูเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์ให้เพื่อน