ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง  รายงานตั […]