กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

Chalarmprakiat 60 Pansa School

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

ครูกิตติวัฒน์ ยอดอินทร์ ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 082-5654952

 

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

► คู่มือการใช้งานระบบใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

► ระบบกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตให้บริการ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม)

ประกาศผลการสอบ <<คลิก>>

ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

แชร์ให้เพื่อน