กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

Chalarmprakiat 60 Pansa School

 

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศยกเลิก ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงวันที 24 ธันวาคม 2561

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ใหม่)

ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตให้บริการ

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อสำรอง

ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม)

ประกาศผลการสอบ <<คลิก>>

ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

แชร์ให้เพื่อน