กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

Chalarmprakiat 60 Pansa School

 

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (ปิดระบบ)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตให้บริการ

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

► ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

► ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม) (ปิดระบบแล้ว)

► ประกาศผลการสอบ <<คลิก

► ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

► ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

แชร์ให้เพื่อน