กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

Chalarmprakiat 60 Pansa School

 

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตให้บริการ

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

► ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อสำรอง

► ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

► ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

► ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม)

► ประกาศผลการสอบ <<คลิก>>

► ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน

► ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

แชร์ให้เพื่อน